Darowizna

Regulacje kodeksu cywilnego dopuszczają wiele rodzajów umów o charkterze cywilno prawnym,. Do jednej z nich należy tak ciesząca się ogromną popularnością w ostatnim czasie umowa darowizny. Zgodnie z zapisem w…

Umowa użyczenia auta

Każdemu zdarzyć się może nagła potrzeba skorzystania z auta będącego własnością innej osby. Aby stosunek jakim jesteśmy związani z właścicielem pojazdu w takim przypadku miał charakter prawny trzeba zdecydować się…

Umowa użyczenia

Jedną z wielu umów jakie określa kodeks cywilny jest umowa użyczenia. Przez taką czynność cywilno-prawną rozumiane jest zezwolenie przez osobę użyczającą nie wymagające wnoszenia żadnych opłat używanie oddanej osobie biorącej…